Gestió ambiental

Minimitzem l'impacte ambiental

 

Gestió ambiental

El procés de reciclatge dels residus es realitza amb l'objectiu de millorar la gestió ambiental de la nostre activitat.

 

Durant l'exercici de la nostre feina, separem i quantifiquem els residus dividint-los en residus reciclables i no reciclables per a la seva posterior gestió.

 

Treballem efectuant una acurada gestió dels materials que extraiem (terres, runes, residus etc.)

 

Tenim servei de contenidors des de 3 a 30 metres al servei dels nostres clients, tant per recollida de runa com per a la gestió de residus (paper, cartró, plàstic, fusta, ferro etc.)