Enderrocs

Tenim una gran varietat de recursos

 

Enderrocs

A l’hora de dur a terme un enderroc, vetllem sempre per

realitzar la feina conscients de la forma més adequada de

gestionar l’estructura de l’edifici per a tenir el màxim control

de riscos, i garantir la seguretat dels professionals que hi

treballen i de l’entorn on es realitza.

 

Tenim una gran experiencia en enderrocs, i sabem analitzar i evaluar amb facilitat quina és la millor manera de dur-lo a terme de la forma més segura.

 

 

En funció de la tipologia de l’enderroc podrem triar entre

una gran varietat d'opcions entre les que es troben, entre d’altres, les següents:

 

- Pinces de demolició

- Martells trencadors

- Plomes telescòpiques

- Professionals especialitzats en demolició manual